lunes, 1 de marzo de 2010

VERGÜENZA


Ahora que el movimiento de la Plataforma parece haber entrado en una fase de "calma chicha" nos llegan noticias realmente preocupantes sobre los pasos que Red Eléctrica de España va dando, lenta e inexorablemente, con el fin de lograr sus objetivos, "pasándose por el forro" cualquier objeto y/o cosa, incluso a la justicia de este país, que cada vez es más triste. Lastima de impuestos, pensar en ello me repugna: "con mis impuestos me cavan la tumba".

Vergüenza de país.
Vergüenza de gobernantes.
Vergüenza de instituciones.

Cada vez esta más claro que debemos unir nuestras fuerzas contra una eje del mal que tiene una hoja de ruta con fechas de llegada.


Ara que el moviment de la Plataforma sembla haver entrat en una fase de "calma chicha" ens arriben notícies realment preocupants sobre els passos que Xarxa Elèctrica d'Espanya va fent|donant, lentament i inexorablement, a fi d'aconseguir els seus objectius, "passant-se pel folre" qualsevol objecte i/o cosa, fins i tot a la justícia d'aquest país, que cada vegada és més trista. Danya d'impostos, pensar en això em repugna: "amb els meus impostos em caven la tomba".


Vergonya de país.
Vergonya de governants.
Vergonya d'institucions.

Cada vegada aquesta més clar que hem d'unir les nostres forces contra una eix del mal que té un full|fulla de ruta amb dates d'arribada.


No hay comentarios:

Publicar un comentario