viernes, 1 de julio de 2011

JORNADAS DEL CERIb.

 Blog de la Plataforma:

Este sábado 2 de julio se celebran en Erill la Vall (concretamente en el Centre d'Interpretació del Romànic de la Vall de Boí) las IX Jornadas del Centro de Estudios Ribagorzanos (CERib), bajo el título Turisme? Nació, Cultura i Societat a partir del món local.
Además de la participación de numerosos expertos en las materias a las que se refiere el título de las jornadas (cuyo programa completo podéis consultar en: http://cerib.blogspot.com/2011/06/ix-jornades-del-cerib-trobades-del-grup.html), en ellas hará acto de presencia nuestra Plataforma a través de nuestro compañero Carles Barrull, quien tratará de la planificación del territorio y las autopistas eléctricas.
Una magnífica ocasión, en fin, para valorar el impacto terriblemente negativo que tendría la Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, en caso de llevarse a término, sobre las posibilidades de desarrollo de las comarcas prepirenaicas que pretende atravesar y sobre su rico patrimonio.

Aquest dissabte 2 de juliol es celebren a Erill la Vall (concretament al Centre d'Interpretació del Romànic de la Vall de Boí) les IX Jornades del Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb), sota el títol Turisme? Nació, Cultura i Societat a partir del món local.
A més de la participació de nombrosos experts en les matèries a què es refereix el títol de les jornades (podeu consultar
el programa complet a: http://cerib.blogspot.com/2011/06/ix-jornades-del-cerib- trobades-del-grup.html), en elles hi farà acte de presència la nostra Plataforma a través del nostre company Carles Barrull, que tractarà de la planificació del territori i les autopistes elèctriques.
Una magnífica ocasió, en fi, per valorar l'impacte terriblement negatiu que tindria l'Autopista Elèctrica Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona, en cas de dur-se a terme, sobre les possibilitats de desenvolupament de les comarques prepirinenques que pretén travessar i sobre el seu ric patrimoni.


¡SE HABLARA DE LA AFECCIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS EN EL TERRITORIO!

Programa CERIb:
 "
-> A les 10h30, Intervencions d'Antoni Pol (arquitecte, SAC, Andorra), Marta Pallarès (geògrafa, gestió cultural, La Seu d'Urgell), Pep Espluga (sociòleg, UAB, El Campell), Oscar Jané (historiador, CERIb-Mirmanda)... Així com les intervencions de Carles Barrull sobre la qüestió de la planificació territorial i les autopistes elèctriques, i la presentació dels llibres de Mirmanda-Afers sobre "fronteres"... Tot aquest dissabte vinent al matí a la Vall de Boí.
En la Catalunya actual, el pes central de Barcelona com a capital ha oblidat la consistència territorial d’un espai que ha estat, i ha de ser, fonamental en la construcció de la seva identitat, en la vertebració de les idees, tenint en compte els petits detalls de la imaginació local, dels pobles, de la gent, de l’art que hi circula... El ‘Turisme’ és un punt essencial en la mirada ultralocal, un dels elements majors de la societat globalitzada... la Vall de Boí, lloc simbòlic d’aquest ultralocalisme com a mostra universal de l’art romànic i de la nació catalana a ulls del món, pretén tenir una funció de debat i respostes necessaris.
-> A les 13h, Presentació dels llibres “Observar les fronteres, veure el món” i “L’afrontera. De la dominació a l’art de transgredir-la” (Ed. Afers- Mirmanda, 2010), que van ser pensats en part a la Ribagorça durant els anys anteriors.
-> A les 13h45: Presentació de la Plataforma Unitària contra l’Autopista Elèctrica “Montsó-Isona”"

RECOGIDA DE ALEGACIONES EN AREN EL DOMINGO PRÓXIMO

¡NO DEJES PASAR LA OCASIÓN 
DE FIRMAR LAS TUYAS!

Del Blog de la Plataforma:

De nuevo, en nuestro afán por llegar a todos los rincones del territorio recorrido por el trazado del proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, facilitando así la presentación de alegaciones por parte de los afectados, nos concentraremos este fin de semana en Arén, concretamente el próximo domingo 3 de julio, a partir de las 11'30 en la Plaza de la Iglesia.
Como en ocasiones anteriores, contaremos con una mesa con material informativo y modelos de alegaciones para que quien lo desee pueda cómodamente presentar las suyas firmándolas y entregándonoslas allí mismo (nosotros las volveremos a llevar a la Subdelegación del Gobierno en Huesca poco antes de la finalización de la exposición pública del anteproyecto, que, como sabéis, acaba el próximo 11 de julio).

Novament, en el nostre afany per arribar a tots els racons del territori recorregut pel traçat del projecte de Autopista Elèctrica Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona, facilitant així la presentació de les al·legacions per part dels afectats, ens concentrarem aquest cap de setmana a Areny de Noguera, concretament el proper diumenge 3 de juliol, a partir de les 11'30 a la Plaça de l'Església.
Com en ocasions anteriors, comptarem amb una taula amb material informatiu i models de al·legacions perquè qui ho desitgi pugui còmodament presentar les seves signar i entregar-nos-les allà mateix (nosaltres les tornarem a portar a la Subdelegació del Govern a Osca poc abans de la finalització de l'exposició pública de l'avantprojecte, que, com sabeu, acaba el proper 11 de juliol).